CareerSolution Loopbaanbegeleiding voor hoger opgeleiden

Direct Contact?
Tel: 085-8885-758
E-mail: info@careersolution.nl
Contactformulier

Re-integratiebureaus worden nog onvoldoende ingeschakeld...

Werkgever wordt afgestraft voor onvoldoende re-integratie inspanningen voor vangnetters. Re-integratiebureaus worden onvoldoende ingeschakeld. De regering komt met een nieuw wetsvoorstel : Wetswijziging verrekening inkomsten met ziekengeld. Deze wet heft het verschil op tussen zogeheten vangnetters en reguliere werknemers: Een werknemer moet zich voor alle arbeidsongeschikte werknemers hard maken een passende re-integratie te vinden. Verreweg de […]

Lees meer »

Nu nog teveel, maar straks te weinig hoog opgeleiden op de arbeidsmarkt...

Ontwikkeling arbeidsmarkt voor hoog opgeleiden Nu de eerste tekenen van een economisch herstel zichtbaar worden wordt het probleem van voor de crisis weer actueel: een arbeidsmarkt met een tekort aan hoog opgeleiden. De verwachting is dat de kentering eind dit jaar al zal inzetten en dat daarna langzaam het tekort aan hoger opgeleiden zal toenemen. […]

Lees meer »

Kosten outplacement hoger bij hoog opgeleiden...

Kosten Outplacement hoger opgeleide vaak hoger dan van lager opgeleide kandidaten Ook groot verschil in inkomen In 2009 was het gemiddelde inkomen van mensen met een baan iets meer dan 36.000 euro. Hierbij was het gemiddelde inkomen van hoogopgeleide werknemers bijna twee keer zo hoog als dat van laagopgeleide werknemers. Wordt er een correctie toegepast […]

Lees meer »

Hoger opgeleiden hebben gemiddeld een lagere bloeddruk dan lager opgeleiden...

Deze opmerkelijke conclusie trekken Amerikaanse onderzoekers. Vooral onder vrouwen is het onderscheid tussen hoger- en lageropgeleiden groot. Dit wordt volgens de onderzoekers verklaard uit het feit dat mensen die hoger opgeleid zijn vaak meer controle over hun werkzaamheden zouden hebben en met minder stress te maken krijgen. Op het moment dat hoger opgeleiden in een […]

Lees meer »

Het mkb doet te weinig aan outplacement en re-integratie...

Als er in het mkb gedwongen ontslagen vallen, is er nauwelijks geld om werknemers te ondersteunen bij het vinden van ander werk. Outplacement wordt helaas veel te weinig ingezet. Aldus personeelsnet in een recent artikel. Slechts een deel van de mkb organisaties met boventallig geworden werknemers, biedt hun personeel loopbaanbegeleiding aan bij het vinden van […]

Lees meer »

Jonge honden helpen oude rotten op de arbeidsmarkt...

Hoogopgeleide 65+ professionals verenigen zich in het netwerk GoodOld65 en stellen zich tegen betaling beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Ze worden ondersteund door jonge professionals uit hetzelfde vakgebied. Dit initiatief is mede bedacht door enkele bureaus die gespecialiseerd zijn in outplacement, jobhunting en de bemiddeling van hoog opgeleiden. Ruime ervaring De professionals van GoodOld65 hebben vaak een […]

Lees meer »

Groei technische vacatures voor hoger opgeleiden...

UWV WERKbedrijf vreest een scheefgroei op de arbeidsmarkt voor technisch personeel. Door de oplevende economie en vergrijzing en dreigt een groot tekort te ontstaan. Momenteel vervult ruim twintig procent van de beroepsbevolking een technisch beroep. In de chemie en metaalindustrie is het aandeel oudere werknemers aanzienlijk hoger dan in andere sectoren. Tevens zijn er te […]

Lees meer »

Hoger opgeleiden hebben minder vaak psychische klachten dan lager opgeleiden...

DEN HAAG – Psychische klachten komen vooral voor bij vrouwen, ouderen en laagopgeleiden. Oudere vrouwen hebben het vaakst last van dergelijke problemen. Dat blijkt uit gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tussen 2001 en 2009 kampte gemiddeld 14 procent van de volwassen Nederlanders met psychische klachten. Getrouwde mensen hebben er minder […]

Lees meer »

Ouderen vaak gevoeliger voor bore-out...

Met name oudere werknemers hebben een grotere kans op een zogenoemde bore-out (ziek worden van verveling) als werkgevers de signalen van deze aandoening niet op tijd in de gaten krijgen. Uit Zwitsers onderzoek bleek eerder al dat 15 procent van het kantoorpersoneel zich verveelt en pretendeert het druk te hebben. Dergelijk gedrag kan leiden tot […]

Lees meer »

Jongeren willen in hun werk een podium...

Een grote groep jongeren dreigt de aansluiting met de arbeidsmarkt te missen. Dit blijkt uit een onderzoek van Manpower. De helft van de jongeren vinden zichzelf vaak heel bijzonder en dichten zichzelf – veel meer dan andere generaties – goede leiderschapskwaliteiten toe. Ondanks dat optimisme tekent zich onder hen een tweedeling af: de andere helft […]

Lees meer »

nl_NLNederlands
en_GBEnglish (UK) nl_NLNederlands